Pecyn Partneriaeth: paratoi ar gyfer newidiadau i ffiniau'r DU ar ôl ymadael â'r UE 'heb gytundeb'.

Nodyn y pecyn partneriaeth hwn yw eich helpu i gefnogi busnesau sy’n paratoi ar gyfer y diwrnod cyntaf os byddwn yn ymadael â’r UE heb gytundeb. (Saesneg yn unig).


Llywodraeth y DU i gyhoeddi ei Nodiadau Technegol i roi cyngor i fusnesau ynghylch sut i baratoi os bydd y DU yn gadael yr UE heb fargen.   

 

Ar 23 Awst, cyhoeddodd Llywodraeth y DU rai o’i nodiadau technegol yn rhoi amlinelliad o’i pharatoadau ar gyfer Brexit heb fargen.  Cafodd y nodiadau hyn eu cynllunio i dynnu sylw busnesau at yr effaith a welir ar unwaith o sefyllfa heb fargen yn eu meysydd hwy, gyda’r nod o annog busnesau i wybod mwy yn eu paratoadau ar gyfer  ymadael â’r UE.

 

Mae hysbysiadau technegol ar gael yma (Saesneg yn unig)

 

Mae disgwyl rhagor o nodiadau technegol yn cynnwys mwy o feysydd busnes yn yr wythnosau nesaf.  Os ydych am gysylltu â Llywodraeth y DU o ynghylch y nodyn technegol, dylech ddefnyddio’r cyfeiriad ebost foodchainengagement@defra.gsi.gov.uk

 

Share this page

Print this page