Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru cyntaf erioed yn 2019, dyma ddiwrnod allan gyda gwahaniaeth – diwrnod na fydd unrhyw ffermwr neu goedwigwr eisiau ei golli!  

 

Pryd: 15 Mehefin 2022              

 

Ble: Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-muallt, Powys, LD2 3SY

 

Beth: Bydd cyfres o brif siaradwyr a chyflwynwyr rhyngwladol yn rhannu eu profiadau a'u safbwyntiau, gan gynnig cymorthfeydd un-i-un, gweithdai a seminarau ar bynciau sy'n ymwneud ag amaeth, gan gynnwys:   

 • Arloesi – ffyrdd mwy effeithlon o weithio sy’n manteisio ar dechnolegau newydd cyffrous  
 • Arallgyfeirio – syniadau newydd a fydd yn eich helpu i gynyddu elw  
 • Da byw – ffyrdd newydd o gryfhau perfformiad a gwella cynhyrchiant
 • Cynaliadwyedd – arbed amser ac arian, cynyddu allbynnau, lleihau eich ôl troed carbon
 • Newid y ffordd rydych chi'n meddwl ac yn gweithio – cymorth, arweiniad, hyfforddiant ac arddangosiadau ymarferol a fydd yn eich paratoi chi a'ch busnes ar gyfer y dyfodol...

Pwy a ddylai fynychu?

Yn 2019, denodd y digwyddiad hwn 1,000 o ymwelwyr. Rydym am i chi ymuno â ni yn 2022!  Denwyd 90 o arddangoswyr gennym hefyd!

 

Bydd y digwyddiad hwn yn eich ysbrydoli a'ch cymell i….

 • Ychwanegu gwerth at eich busnes a chyflawni eich potensial ar bob lefel
 • Eich cyfeirio at y cymorth a'r arweiniad a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i atebion i heriau a gwella eich llinell waelod 
 • Darparu syniadau a gwybodaeth am ystod eang o opsiynau i greu ffrydiau incwm newydd
 • Tynnu sylw at arloesedd mewn amaethyddiaeth
 • Annog a chefnogi datblygiad proffesiynol parhaus drwy ddysgu effeithiol, gan ddangos i chi ffyrdd mwy effeithlon o weithio a diogelu dyfodol eich busnes ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Cymorthfeydd byr 1 i 1

Bydd yna sesiynau cymorthfeydd byr 1 i 1 ar gael, a fydd yn slotiau o 20 munud. Dyma’r pynciau fydd ar gael:

 • Ynni Adnewyddadwy
 • Marchnata ac Arallgyfeirio
 • Cynllunio a Datblygu
 • Cynllunio Ariannu a Chyfrifyddu
 • Cyfraith Amaethyddiaeth ac Olyniaeth
 • Cynllunio Busnes

 

DS – Mynediad am ddim i ymwelwyr.

 

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch ein tîm digwyddiadau’n uniongyrchol yn fcevents@menterabusnes.co.uk