Swyddogion Sector ac Arbenigol

SWYDDOGION SECTOR

Swyddogion Cig Coch

Osian Hughes

Gogledd Cymru

07985 379 880 / osian.hughes@menterabusnes.co.uk

 

 

Owain Pugh

Owain Pugh 

Canolbarth Cymru

07939 269068 / Owain.pugh@menterabusnes.co.uk

 

 

Lynwen Mathias

De-Cymru

07985 379 890 / lynwen.mathias@menterabusnes.co.uk

 

 

Swyddogion Llaeth

Simon Pitt

07939 177 935 / simon.pitt@menterabusnes.co.uk

 

 

 

Gwenan Evans

07985 379 819 / gwenan.evans@menterabusnes.co.uk

 

 

Swyddog Ffermydd Cymysg

Dafydd Owen

07985 379 903 / dafydd.owen@menterabusnes.co.uk

 

 

Swyddog Garddwriaeth

Debbie Handley

07734 739 513 / debbie.handley@menterabusnes.co.uk

 

 

SWYDDOGION ARBENIGOL

Arbenigwr Coedwigaeth

Geraint Jones

07398 178 698 / geraint.jones@menterabusnes.co.uk

 

 

Arbenigwr Bioamrywiaeth

Lynfa Davies

07930 349 983 / lynfa.davies@menterabusnes.co.uk

 

 

Arbenigwr Carbon

Non Williams

07960 261 226 / non.williams@menterabusnes.co.uk