Tywydd Eithafol

Helpu ffermwyr i ymdopi gyda thywydd sych

Gall cyfnod hir o dywydd sych achosi nifer o heriau i ffermwyr.

Darganfyddwch pa gamau y gallwch chi eu cymryd ac edrychwch sut mae ein ffermydd arddangos yn addasu eu systemau arferol er mwyn ymdopi gyda chyfnodau hir o dywydd sych.

 

 

 


Yn yr adran hon:

tywydd sych
Newyddion, Taflenni Gwybodaeth a'r Arweiniad diweddaraf

Cliciwch yma i ddod o hyd i wybodaeth ar sut i addasu'ch system yn ystod cyfnodau sych estynedig ac ystyried newidiadau rheoli i helpu i liniaru newid yn yr hinsawdd.

Surgeries
Clinigau un-i-un

Darparu cyngor ac arweiniad cyfrinachol yn ymwneud ag amrediad o bynciau sy'n berthnasol i ofynion eich busnes

DO
Eich Swyddog Datblygu Lleol

Mae ein Swyddogion Datblygu yn darparu cefnogaeth ar lefel leol. Cliciwch yma am eu manylion cyswllt ac i weld map sy’n dangos yr ardaloedd lle maent yn gweithio

advice
Cyngor

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth

mentora
Mentora

Paru mentoriaid fferm a choedwigaeth profiadol gyda mentai, gan ddarparu hyd at 15 awr o gefnogaeth un-i-un i’ch cynorthwyo i gyflawni eich amcanion busnes, technegol a bersonol

Sgiliau a Hyfforddiant
Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim