Pecyn adnoddau

Mae’n bosib bydd angen i chi a’ch teulu drafod ac ystyried nifer o ffactorau allweddol cyn cynllunio beth ddylai ddigwydd i’ch busnes os a phryd fydd eich amgylchiadau’n newid. Am ragor o wybodaeth ac arweinad ar y materion hyn, lawr lwythwch ein pecyn cymorth ar gynllunio olyniaeth.

Gall ein pecyn adnoddau gael ei lawrlwytho neu cysylltwch â ni am gopi caled ar 03456 000 813 neu farmingconnect@menterabusnes.co.uk.

Bydd cwblhau tasgau ein pecyn adnoddau yn:

  • eich helpu i gasglu ffeithiau, safbwyntiau ac amcanion
  • darparu cofnod defnyddiol gall eich teulu ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer trafodaethau yn y dyfodol
  • darparu templed ar gyfer ‘cynllun gweithredu olyniaeth’ sydd yn gosod allan tasgau a llinellau amser
  • arbed amser gwerthfawr pan fyddwch yn trafod eich gofynion gyda mentor a’ch ymgynghorydd profesiynol penodedig