Pecyn adnoddau

Gall ein pecyn adnoddau gael ei gwblhau arlein neu cysylltwch â ni am gopi caled ar 08456 000 813 neu farmingconnect@menterabusnes.co.uk.

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Bydd cwblhau tasgau ein pecyn adnoddau yn:

  • eich helpu i gasglu ffeithiau, safbwyntiau ac amcanion
  • darparu cofnod defnyddiol gall eich teulu ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer trafodaethau yn y dyfodol
  • darparu templed ar gyfer ‘cynllun gweithredu olyniaeth’ sydd yn gosod allan tasgau a llinellau amser
  • arbed amser gwerthfawr pan fyddwch yn trafod eich gofynion gyda mentor a’ch ymgynghorydd profesiynol penodedig