Cyfeiriadur Mentoriaid

Mae gan ein Mentoriaid brofiad personol, a gallant ddatblygu perthynas yn seiliedig at ymddiriedaeth a pharch cyffredin. Byddant yn gallu rhannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u barn ddiduedd i’ch cynorthwyo i adnabod eich nodau a chyflawni eich potensial. Mae’n gyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu, i wrando, dysgu ac ehangu eich gorwelion a allai yn ei dro eich cynorthwyo i ganfod dulliau newydd i fynd i’r afael â sefyllfaoedd newydd ac ymdrin â heriau.

Ein Cyfeiriadur Mentoriaid yw'r prif 'ffenestr siop' sy'n eich galluogi i bori trwy'r rhestr proffiliau nes i chi ddod ar draws mentor sydd â'r cefndir a'r nodweddion a allai fod o fwyaf o gymorth i chi. Yna gallwch gwblhau'r ffurflen gais Rhaglen Fentora. Bydd Cyswllt Ffermio yn hysbysu'r Mentor a ddewisiwyd gennych gan roi eich manylion cyswllt iddynt.

Canlyniadau Hidlo

Lleolir yn
Sir Ddinbych
Sector
Biff, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Cymorth TGCh, Iechyd Meddwl, Hyfforddi Cŵn Defaid
Lleolir yn
Sir Drefaldwyn
Sector
Biff, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Iechyd a Diogelwch, Olyniaeth
Lleolir yn
Wrecsam
Sector
Biff
Arbenigedd Allweddol
Iechyd a Lles Anifeiliaid, Rheoli a chynllunio busnes, Datblygiad Personol
Lleolir yn
Sir Drefaldwyn
Sector
Biff, Organig, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Rheoli Tir Glas, Ansawdd Dŵr
Lleolir yn
Maesyfed
Sector
Biff, Arallgyfeirio, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Meincnodi, Rheoli a chynllunio busnes, EID, Datblygiad Personol, Olyniaeth
Lleolir yn
Sir Gaerfyrddin
Sector
Biff, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Hyfforddi Cŵn Defaid
Lleolir yn
Gwynedd
Sector
Biff, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Hyfforddi Cŵn Defaid
Lleolir yn
Sir Drefaldwyn
Sector
Da Byw Amgen, Tir âr, Biff, Gwenyn/mêl, Llaeth, Arallgyfeirio, Coedwigaeth, Geifrod, Garddwriaeth, Organig, Arall, Moch, Dofednod, Defaid, Olyniaeth, Gwinwyddaeth
Arbenigedd Allweddol
Gweinyddiaeth a Gwaith Papur, Meincnodi, Gwerthu'n Uniongyrchol, Cymorth TGCh, Ffermio Adfywiol, Ansawdd Dŵr
Lleolir yn
Sir Gaerfyrddin
Sector
Biff, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Iechyd a Lles Anifeiliaid, Rheoli Tir Glas, Arloesi, Ffermio Adfywiol
Lleolir yn
Maesyfed
Sector
Biff, Arallgyfeirio, Moch, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Datblygiad Personol, Ffermio Adfywiol, Iechyd y Pridd, Twristiaeth