Mai 2021

Defaid:

Llygredd Aer Amaethyddol

Newid yn yr Hinsawdd a Rheoli Da Byw

Cloffni mewn Defaid

 

Bîff:

Ysgothi ymhlith lloi

Digornio Lloi

Mastitis mewn Gwartheg  

 

Llaeth:

Diogelwch Plaladdwyr

Rheoli Pori

Technoleg Fanwl Gywir mewn Amaethyddiaeth

 

Tir:

Llygredd Aer Amaethyddol

Ffermio Er Mwyn Peillwyr

Iechyd coed

 

 

Dim ond detholiad o fodiwlau sydd ar gael yw'r rhain. I weld rhestr lawn o fodiwlau e-ddysgu, cliciwch yma.

Am ganllaw ar sut i gael mynediad at e-ddysgu cliciwch yma.