Bennamann

Mae Bennamann yn fusnes ynni adnewyddadwy yng Nghernyw. Mae ein technoleg arloesol yn dal ac yn uwchraddio methan ffo o lagynau / storfeydd slyri llaeth. Yn hollbwysig, mae'r gwaith uwchraddio methan yn cael ei wneud ar y fferm gan ddefnyddio system brosesu symudol. Yr unig dechnoleg y buddsoddir ynddi ar y fferm yw gorchuddion storio bio-nwy newydd Bennamann, a ddefnyddir ar y lagynau neu’r storfeydd slyri.
  
 Yna gellir defnyddio'r biomethan sy’n well na di-garbon a gynhyrchir ar y fferm - wrth gynhyrchu pŵer glân ac ail-lenwi tractorau a cherbydau methan. Mae unrhyw fiomethan dros ben yn cael ei werthu oddi ar y safle ac mae'r ffermwr yn cael cyfran o’r elw.

Gwefan