Mesur i Reoli

Deall eich perfformiad presennol i anelu at y dyfodol

Mae Cyswllt Ffermio wedi cyflwyno dull newydd ac arloesol o feincnodi ar gyfer busnesau Fferm a Choedwigaeth, ac mae ar gael i bob busnes, trwy’r rhaglen ‘Mesur i Reoli’.

Mae hyn yn cynnwys:

  • casglu data ffisegol (canran sganio, canran magu, canran gwerthu ac ati)
  • creu ffurflenni syml i gasglu data
  • darparu ffurflen cam wrth gam i'w chwblhau mewn darnau bychain ar hyd y flwyddyn gynhyrchu
  • darparu cyngor/mentora o ansawdd i drafod canlyniadau

Cliciwch yma i weld ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer adnodd meincnodi Mesur i Reoli Cyswllt Ffermio.

Mesur i Reoli

I gael mynediad at Mesur i Reoli cliciwch yma.