Cyfeiriadur Mentoriaid

Mae gan ein Mentoriaid brofiad personol, a gallant ddatblygu perthynas yn seiliedig at ymddiriedaeth a pharch cyffredin. Byddant yn gallu rhannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u barn ddiduedd i’ch cynorthwyo i adnabod eich nodau a chyflawni eich potensial. Mae’n gyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu, i wrando, dysgu ac ehangu eich gorwelion a allai yn ei dro eich cynorthwyo i ganfod dulliau newydd i fynd i’r afael â sefyllfaoedd newydd ac ymdrin â heriau.

Ein Cyfeiriadur Mentoriaid yw'r prif 'ffenestr siop' sy'n eich galluogi i bori trwy'r rhestr proffiliau nes i chi ddod ar draws mentor sydd â'r cefndir a'r nodweddion a allai fod o fwyaf o gymorth i chi. Yna gallwch gwblhau'r ffurflen gais Rhaglen Fentora. Bydd Cyswllt Ffermio yn hysbysu'r Mentor a ddewisiwyd gennych gan roi eich manylion cyswllt iddynt.

Canlyniadau Hidlo

Rhanbarth
Sir Gaerfyrddin
Sector
Llaeth, Organig
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Tywydd Eithafol, Datblygiad Personol, Olyniaeth
Rhanbarth
Ceredigion
Sector
Llaeth
Arbenigedd Allweddol
Iechyd a Lles Anifeiliaid, Rheoli a chynllunio busnes, Tywydd Eithafol, Mesur Glaswellt, Rheoli Tir Glas, Cynllunio Rheoli Maetholion, Olyniaeth, Ansawdd Dŵr
Rhanbarth
Bro Morgannwg
Arbenigedd Allweddol
Tywydd Eithafol, Rheoli Tir Glas