Chwefror 2021

Defaid:

Problemau Wyna

Goroesi Wyna

Diffyg Elfennau hybrin Mewn Defaid

 

Bîff:

Sgôr Cyflwr Corff (BCS)  

Cloffni Gwartheg

Diffyg Elfennau hybrin Mewn Gwartheg

 

Llaeth:

Cloffni Gwartheg

Systemau Pori

Diffyg Elfennau hybrin Mewn Gwartheg

 

Tir:

Rheolaeth Maetholion Fferm

Gwella Iechyd Pridd

Rheoli Slyri

 

Dim ond detholiad o fodiwlau sydd ar gael yw'r rhain. I weld rhestr lawn o fodiwlau e-ddysgu, cliciwch yma.

Am ganllaw ar sut i gael mynediad at e-ddysgu cliciwch yma.