Cyfle #841

Three miles from Llanfyllin and Llanrhaedr y Mochnant

130 acer / 52 ha

110 Welsh Mule ewes/Texel & 14 Stabilisers/Angus

No accommodation
 

Sheep

Proffil Darparwr

(Amlinelliad o'r cyfle sy'n cael ei ddarparu)

 

Rhif Cyfeirnod Mentro: 841

 

MANYLION Y TIRFEDDIANNWR

Wedi ffermio y tîr ers dros 50 mlynedd ac mae’r tirfeddiannwr yn awyddus i gymeryd cam yn ôl o rhedeg y fferm o ddydd i ddydd. 
Wrth cynnig cyfle i berson ifanc a brwdfrydig yn y diwydiant amaeth, mae’n hanfodol bod ansawdd y fferm yn cael ei cynnal a’i wella drwy samplo pridd, ffensio ac ail-hadu.

Ein targedau dros y 5 mlynedd nesaf

 • Llai o gyfrifoldebau i ni ar y fferm a mwy o gyfrifoldebau i rywun ifancach
 • Cyfle i rannu ein arbenigedd a phrofiad o ffermio’r tîr
 • Edrych ar ôl a pharau i wella answadd y fferm (pridd, cloddiau, ffens)

MANYLION Y FFERM

Lleoliad: 

Tair milltir o Llanfyllin a Llanrhaedr y Mochnant

Ardal tir ar gael:

130 acer / 52 ha

Isadeiledd ar gael h.y. adeiladau, cyfleusterau trin anifeiliaid: 

 • 80 x 40 shed ar gyfer wyna

 • Shed cubicles ar gyfer gwartheg

 • Corlannau trîn defaid

Da byw ar gael:

Math

Niferoedd

defaid welsh mule / tex x 

110

stabilisers / angus x

14

Peiriannau ar gael:   

 • Telehandler a 3 tractor
 • Spinner
 • Chwalwr tail

Llety ar gyfer yr un sy’n chwilio am gyfle:

Na

MANYLION Y CYFLE

Math o gytuneb sy’n cael ei ystyried:

Ffermio ar y cŷd

Ffermio ar gytundeb

 

Gofynion y rôl gan gynnwys y prif dasgau, cyfrifoldebau a'r sgiliau sy'n ofynnol

Y gallu a’r profiad I thrîn ag bugeilio y diadell o’r defaid a’r gwartheg ar y fferm yn barod. Gallu I weithio’n annibynnol ond bydd cymorth ar gael ar gyfer unrhyw tasg pan fydd angen.

Profiad o weithio hefo peiriannau amaethyddol yn gymorth ond ddim yn hanfodol – tasgiau fel torri gwair ag ail hadu.

Yr angerdd a’r brwdfrydedd i ymdopi a’r newidiadau sydd ar y gweill i polisiau amaethyddol. Yn barod i ddefnyddio technegau modern o pwyso DLWG, recordio’r canlyniadau ag ymdopi technegau fel bod angen. Edrych fewn i gychwyn system pori cylchdro.

Nodweddion allweddol y mae'r tirfeddiannwr yn chwilio amdanynt mewn partner busnes

 • Gweithgar
 • Dibynadwy
 • Lleol

Gwnewch gais am y cyfle hwn:

DOCX icon