Esgair Gawr, Rhydymain, Dolgellau, Gwynedd

Prosiect Safle Ffocws: Mesur ôl-troed carbon system gwartheg bîff a defaid yr ucheldir: Canfod cyfleoedd i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) ar y fferm

Amcanion y prosiect:

Prif nod y prosiect hwn yw mesur ôl-troed carbon system gwartheg bîff a defaid yr ucheldir: Yr amcan yw canfod faint o allyriadau nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir o weithgareddau’r fferm, yn ogystal â faint o garbon a gaiff ei ddal a’i storio er mwyn tynnu nwyon tŷ gwydr o’r atmosffer ar y fferm. 

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ym mha ardal ar y fferm y caiff allyriadau nwyon tŷ gwydr eu cynhyrchu gan geisio canfod cyfleoedd i liniaru’r nwyon tŷ gwydr i’r dyfodol. Er bydd y gwaith o weithredu a mesur y strategaethau lliniaru yn mynd y tu hwnt i oes y prosiect, nod y prosiect yw rhagweld effaith defnyddio strategaethau lliniaru penodol ar ôl-troed carbon y fferm i’r dyfodol. Bydd bwrw amcan o’r lefelau dal a storio carbon hefyd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer y fferm i’r dyfodol. 


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferam Gyd
Rhosgoch, Amlwch, Sir Fôn Prosiect Safle Ffocws: Cydamseru
Penrallt
Llantwyd, Aberteifi, Sir Benfro Prosiect Safle Ffocws: Diogelu
Fferm Henbant Bach
Fferm Henbant Bach, Tai’n Lôn, Caernarfon Prosiect Safle Ffocws