Cyfle #846

Gardd Farchnad

Gŵyr

Erwau i’w cytuno

Dim Llety

Opportunity #846

Proffil Darparwr

(Amlinelliad o'r cyfle sy'n cael ei ddarparu)

 

Rhif Cyfeirnod Mentro: 846

 

MANYLION Y TIRFEDDIANNWR

Mae Fferm Paviland, fferm deuluol draddodiadol wedi’i lleoli yng Ngŵyr hardd, De Cymru, yn chwilio am dyfwr i ddatblygu ei Ardd Farchnad.

Ganed ein gweithrediad Gardd Farchnad yn 2020, ac ers hynny rydym wedi bod yn tyfu llysiau o ansawdd uchel yn bennaf ar gyfer bwytai lleol, ond hefyd ar gyfer nifer fach o siopau a blychau llysiau.

Mae cnydio hyd yma wedi cyfuno cnydio awyr agored a chnydio gwarchodedig mewn 2 dwnnel polythen newydd, ac mae pob cnwd yn cael ei dyfu heb gemegau na gwrtaith artiffisial.

Rydym yn frwd dros dyfu bwyd a safon ar gyfer marchnadoedd lleol a helpu bwyd a ffermio i ddod yn fwy cynaliadwy. Mae gennym rwydwaith lleol da, ynghyd â gwefan a phresenoldeb cyfryngau cymdeithasol.

Ein nod yw dod o hyd i bartner uchelgeisiol sy’n rhannu ein hangerdd am symud y busnes yn ei flaen – yn ddelfrydol ar sail rhentu, i’n galluogi i gamu’n ôl, neu fel menter ar y cyd i’w chytuno.

Mae gennym dir (erwau i’w cytuno!), cyfleusterau ac offer yn barod i’w defnyddio, yn ddelfrydol i ddechrau ym mis Chwefror. 
 

 

Ein targedau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf:

I greu gardd farchnad ffyniannus sy'n cyflenwi bwytai a siopau lleol a chwsmeriaid eraill

 

MANYLION Y FFERM

Lleoliad:

Gŵyr

 

Ardal tir ar gael: 

Erwau i’w cytuno

 

Isadeiledd ar gael h.y. adeiladau, cyfleusterau trin anifeiliaid: 

Defnydd o doiled a gofod swyddfa, fan ddosbarthu, 2 dwnnel polythen gyda system ddyfrhau, tractor ac offer llaw

 

Peiriannau ar gael:  

Tractor, triniwr ac og

 

Llety ar gyfer yr un sy’n chwilio am gyfle: 

Gallwn ddarparu golygfeydd anhygoel o’r môr, ond yn anffodus dim llety!

 

MANYLION Y CYFLE

Math o gytundeb sy’n cael ei ystyried: 

Math o gytundeb yn agored i drafodaeth

 

Gofynion y rôl gan gynnwys y prif dasgau, cyfrifoldebau a sgiliau sy’n ofynnol: 

Datblygu cynlluniau cnydio a seilwaith, tyfu llysiau ar gyfer cwsmeriaid presennol a newydd, arwain aelodau eraill y tîm, trefnu danfon llysiau a datblygu gwerthiant

 

 

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn gwneud cais am y cyfle hwn:

 

DOCX icon