Medi 2022

Defaid:

Maeth Mamogiaid

Iechyd Yr Hwrdd

Feirws Schmallenberg (SBV)

 

Bîff:

Ysgothi Ymhlith Lloi

Rheoli Dolur Rhydd Feirysol Buchol

Mastitis mewn Gwartheg

 

Llaeth:

Gwerthoedd Bridio Tybiedig

Gwella Da Byw Gan Ddefnyddio Geneteg

Genomeg

 

Tir:

Rheolaeth Maetholion Fferm

Lleihau Llygredd Amaethyddol

Rheoli Slyri


 

Dim ond detholiad o fodiwlau sydd ar gael yw'r rhain. I weld rhestr lawn o fodiwlau e-ddysgu, cliciwch yma.

Am ganllaw ar sut i gael mynediad at e-ddysgu cliciwch yma.