Hugh Jones

Fferm Pentre, Pentrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych

 

Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos?

Gwella ansawdd y glaswellt drwy bori cylchdro: rydym yn tyfu mwy o laswellt drwy bori defaid a gwartheg ar system gylchdro ac rydym yn awr am ganolbwyntio ar ansawdd y glaswellt er mwyn cael pesgi mwy o ŵyn cyn yr hydref a lleihau’n dibyniaeth ar brynu bwyd yn y fenter gwartheg.

Ystyried ffrydiau incwm o goetir: rydym wedi plannu coed ac wedi creu llawer o wrychoedd drwy gynlluniau grant ac mi hoffem ystyried opsiynau ar gyfer y coetiroedd yma.

Ymchwilio i’r cyfleoedd i fanteisio ar ddal carbon: un diwrnod fe allai dal carbon fod yn un o’r gofynion o ran sicrwydd fferm felly os gallen ni gynnwys hyn ar ein labeli ni, mi allai hynny helpu i ychwanegu gwerth.

Ffeithiau Fferm Pentre

Huw Jones 4 0

“Allwn ni ddim disgwyl i bethau aros yr un fath mewn ffermio yn y dyfodol, mae’n rhaid i ni feddwl yn greadigol ac mae hynny’n gallu dod drwy ddysgu gan bobl eraill. Rydw i’n edrych ymlaen at glywed barn onest y bobl fydd yn dod i'n diwrnod agored a dysgu o'r profiad hwnnw.’’

– Hugh Jones.

 

Farming Connect Technical Officer:
Non Williams
Technical Officer Phone
07960 261226
/
Technical Officer Email

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Trapps
Fferm Trapps, Simpsons Cross, Hwlffordd Prosiect Safle Ffocws
Maestanyglwyden
Maestanyglwyden, Penybont, Croesoswallt Prosiect Safle Ffocws
Ffosygravel
Ffosygravel Uchaf, Borth, Ceredigion Prosiect Safle Ffocws