Emyr, Aled a Dylan Jones

Fferm Rhiwaedog, Y Bala, Gwynedd

 

Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos?

Cymharu technegau gwahanol at besgi ŵyn, fel eu pesgi ar dir wedi’i ailhadu neu ar faip sofl

Ymchwilio i weld sut fedrwn ni leihau costau porthiant gaeaf yn y fenter wartheg, drwy dyfu silwair cnwd cyfan a silwair sy’n llawn protein

Dibynnu’n llai ar brynu porthiant i mewn, drwy wneud gwell defnydd ar y tir glas

Ffeithiau Fferm Rhiwaedog

 

"Rydym ni wrthi'n paratoi at y diwrnod pan fydd yna ddim cymorthdaliadau. Rydym ni'n gwybod bod y diwrnod hwnnw'n dod felly drwy gyfrwng ein gwaith ni gyda Cyswllt Ffermio, y nod ydy dysgu'r ffordd orau i wneud. Gobeithio bydd hyn yn helpu i ganolbwyntio ar rannau o'r fferm y gellir eu gwella fel bod y busnes mewn sefyllfa gryfach i wynebu'r ansicrwydd sydd o'n blaen oherwydd Brexit."

-Emyr, Aled a Dylan Jones

 

Farming Connect Technical Officer:
Gwawr Hughes
Technical Officer Phone
07498 710 951
/
Technical Officer Email

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Pentre
Hugh Jones Fferm Pentre, Pentrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych
Glanmynys
Carine Kidd a Peredur Owen Glanmynys, LlanymddyfrI Meysydd
Cefngwilgy Fawr
Gareth, Edward a Kate Jones Cefngwilgy Fawr, Llanidloes Meysydd