Yn fyw o Dolygarn, y Drenewydd, un o’n safleoedd arddangos cig coch.

Mae prosiect newydd cyffrous ar y gweill yn fferm Dolygarn sy’n ymchwilio i ddewisiadau porthiant gwahanol i wella cynhyrchiant a lleihau effaith amgylcheddol ar fferm yr ucheldir.

Yn ystod y digwyddiad, roedd arbenigwyr yn trafod:

  • Cnwd gaeafu gwahanol i liniaru’r y risg o golli pridd a maetholion a’r effaith ar ansawddd dŵr a chynhyrchiant y fferm yn y dyfodol (Charlie Morgan, GrassMaster Ltd.)
  • Gwella adnoddau naturiol - prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) (Bridie Whittle, Wye and Usk Foundation)
  • Diweddariadau’r farchnad a’r phrosiectau HCC (Hybu Cig Cymru)

 

Cyrsiau e-ddysgu cysylltiedig:


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Cynllun Troi’n Organig - 12/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae’r Cynllun Troi’n
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau a Buddsoddi mewn Rheoli Maetholion - 05/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Grantiau Bach –
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Tyfu er budd yr Amgylchedd - 21/06/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Tyfu er budd yr