Yn fyw o Dolygarn, y Drenewydd, un o’n safleoedd arddangos cig coch.

Mae prosiect newydd cyffrous ar y gweill yn fferm Dolygarn sy’n ymchwilio i ddewisiadau porthiant gwahanol i wella cynhyrchiant a lleihau effaith amgylcheddol ar fferm yr ucheldir.

Yn ystod y digwyddiad, roedd arbenigwyr yn trafod:

  • Cnwd gaeafu gwahanol i liniaru’r y risg o golli pridd a maetholion a’r effaith ar ansawddd dŵr a chynhyrchiant y fferm yn y dyfodol (Charlie Morgan, GrassMaster Ltd.)
  • Gwella adnoddau naturiol - prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) (Bridie Whittle, Wye and Usk Foundation)
  • Diweddariadau’r farchnad a’r phrosiectau HCC (Hybu Cig Cymru)

 

Cyrsiau e-ddysgu cysylltiedig:


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru