Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP Wales)

Beth yw EIP yng Nhymru?

Nod EIP Wales yw cyflwyno arloesedd a syniadau newydd ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth. Mae’n darparu cyllid o hyd at £40,000 ar gyfer grwpiau o ffermwyr a choedwigwyr sy’n dymuno treialu technegau a thechnolegau arloesol ar lefel ymarfeol o fewn eu busnesau.

Mae’n rhaid i’r prosiect fod yn arloesol ac ymdrin â phroblemau amaethyddol lle bydd y canlyniadau o fudd i’r diwydiant amaeth a choedwigaeth ehangach. Dylai’r prosiect anelu at ychwanegu at ganlyniadau ymchwil cynradd.

Beth yw hyd y prosiectau, a sut ellir gwario’r arian?

Gellir defnyddio’r cyllid er mwyn llogi offer, talu costau contractwyr, talu arbenigwyr i fonitro cynnydd a rhoi cyngor a thalu i ddadansoddi samplau
 

EIP Wales