Edward, Jackie a Ellis Griffith

Bodwi, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd

 

Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos?

Cymharu proffidioldeb gwahanol systemau pesgi bîff: rydym ni ar hyn o bryd yn cynhyrchu bîff o’n lloeau gwryw, ond mae’r porthiant yn ddrud, felly byddem yn awyddus i gymharu proffidioldeb y system hon gyda chynhyrchu bustych ar y borfa.

Pori ar ffurf celloedd ar gyfer gwartheg bîff: byddem yn awyddus i archwilio manteision pori celloedd er mwyn cynyddu cynhyrchiant mewn modd cynaliadwy, gan leihau ein costau ar yr un pryd.

Ffeithiau Fferm Bodwi

 

“Bydd gweithio gyda Cyswllt Ffermio fel Safle Arddangos yn gyfle gwych i dreialu gwahanol ddulliau gweithredu. Rydym ni’n arbennig o awyddus i edrych ar opsiynau gwahanol wrth gynhyrchu bîff.’’

– Edward a Ellis Griffith

 

Farming Connect Technical Officer:
Non Williams
Technical Officer Phone
07960 261226
/
Technical Officer Email

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Erw Fawr
Ceredig a Sara Evans Erw Fawr, Caergybi, Ynys Môn Meysydd
Graig Olway
Russell Morgan Llangyfiw, Brynbuga Meysydd allweddol yr hoffech
Fferm Rhiwaedog
Emyr, Aled a Dylan Jones Fferm Rhiwaedog, Y Bala, Gwynedd Meysydd