Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Penygroes, Caernarfon

Prosiect Safle Ffocws: Electrolyser Hydrogen

Nod y prosiect:

Ymchwilio i effeithiolrwydd yr electrolyser hydrogen ar dractorau presennol y tu allan i warant yng Ngholeg Glynllifon.

Rhoi cyfle i fyfyrwyr peirianneg amaethyddol ifanc a'r diwydiant ehangach ddysgu mwy am y potensial ar gyfer technoleg garbon isel ar beiriannau amaethyddol.


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Cefn Amwlch
Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd Prosiect Safle Ffocws: Budd a chost
Hendre Ifan Goch
Blackmill, Pen-y-bont Prosiect Safle Ffocws: Gweithredu
Llys Dinmael Isaf
Llys Dinmael Isaf, Corwen Prosiect Safle Ffocws: Gwerthuso