Talerddig, Llanbrynmair, Powys

Prosiect safle ffocws: Opsiynau gwellt ar gyfer y sied ŵyna

Amcanion y prosiect:

Prif nod y prosiect yw gwerthuso'r gwahaniaeth rhwng gwellt cnydau grawn a gwellt cnydau rêp ar iechyd y ddiadell (yn enwedig nifer yr achosion cloffni), costau gwasarn a’i werth fel tail buarth ar ôl cael ei symud o’r sied. Gallai’r prosiect hwn chwarae rôl o ran lleihau’r angen i drin mamogiaid cloff, gan felly leihau’r angen i ddefnyddio gwrthfiotigau ar y fferm.  


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Carwed Fynydd
Carwed Fynydd, Dinbych, Conwy Prosiect Safle Ffocws: Cynhyrchu
Fedw Arian Uchaf
Fedw Arian Uchaf, Rhyd Uchaf, Y Bala, Gwynedd Prosiect Safle
Garthmyn Isaf
Huw Owen, Garthmyn Isaf, Maenan, Llanrwst Prosiect Safle Ffocws