Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Sectorau bwyd

Mae’r amrywiaeth o gynnyrch sy’n dod o Gymru’n sylweddol. Diolch i amgylchedd naturiol ffres a ffrwythlon, mae cynhyrchwyr yn gallu ein temtio gyda bwyd a diod amheuthun, o'r cig mwyaf blasus i'r pysgod mwyaf ffres.

Picture of piece of meat
Cig
Mae’r sector cig yn werth dros £1biliwn y flwyddyn yng Nghymru.
picture of a glass of beer
Diodydd
Mae Cymru’n adnabyddus yn rhyngwladol am ddŵr mwynol, cwrw, seidr, perai, gwin a gwirodydd.
Picture of eggs
Dofednod ac wyau
Mae cyfanswm cynhyrchu dofednod ac wyau’n dros £97miliwn yng Nghymru.
Picture of vegetables
Garddwriaeth
Rydym yn adeiladu diwydiant garddwriaeth cynaliadwy i bobl Cymru a’n hamgylchedd.
Picture of a glass of milk
Llaeth
Mae gan ffermwyr llaeth Cymru’r adnoddau naturiol ar gyfer cynnyrch o safon fyd-eang.
Picture of Welsh cakes
Pobi
Mae’r is-sector pobi’n tyfu’n dda iawn yma.
Picture of a fish
Pysgodfeydd
Cymru sy’n cynnig y pysgod a’r bwyd môr o’r safon orau.
Cynhyrch bwyd arall mewn jariau gwydr
Cynnyrch Bwyd Arall
Mae’r adroddiad byr hwn yn rhoi rhagor o fanylion am weithgareddau’r is sector, ei gynnyrch a’i arbenigedd.