Sectorau bwyd

Mae’r amrywiaeth o gynnyrch sy’n dod o Gymru’n sylweddol. Diolch i amgylchedd naturiol ffres a ffrwythlon, mae cynhyrchwyr yn gallu ein temtio gyda bwyd a diod amheuthun, o'r cig mwyaf blasus i'r pysgod mwyaf ffres.

Cig

Mae’r sector cig yn werth dros £1biliwn y flwyddyn yng Nghymru.

Llaeth

Mae gan ffermwyr llaeth Cymru’r adnoddau naturiol ar gyfer cynnyrch o safon fydeang.

Pobi

Mae’r is-sector pobi’n tyfu’n dda iawn yma.

Diodydd

Mae Cymru’n adnabyddus yn rhyngwladol am ddŵr mwynol, cwrw, seidr, perai, gwin a gwirodydd.

Pysgodfeydd

Cymru sy’n cynnig y pysgod a’r bwyd môr o’r safon orau.

Garddwriaeth

Rydym yn adeiladu diwydiant garddwriaeth cynaliadwy i bobl Cymru a’n hamgylchedd.

Cynnyrch Bwyd Arall

Mae’r adroddiad byr hwn yn rhoi rhagor o fanylion am weithgareddau’r is sector, ei gynnyrch a’i arbenigedd.

Dofednod ac wyau

Mae cyfanswm cynhyrchu dofednod ac wyau’n dros £97miliwn yng Nghymru.