Bwyd a Diod Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod

Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod

Bydd angen i fusnesau bwyd yng Nghymru sy'n masnachu gyda'r UE wneud newidiadau os na fydd Brexit ar gael. Am fwy o wybodaeth ac i ddarganfod a ydych chi'n barod ewch i

Canllawiau sector bwyd a diod Llywodraeth Brexit.

Food and Drink Wales - Growing together

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu.

Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.