Bwyd a Diod Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod

Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod

Bydd angen i fusnesau bwyd yng Nghymru sy'n masnachu gyda'r UE wneud newidiadau os na fydd Brexit ar gael. Am fwy o wybodaeth ac i ddarganfod a ydych chi'n barod ewch i

Canllawiau sector bwyd a diod Llywodraeth Brexit.

Bwyd a Diod Cymru - Tyfu gyda'n gilydd

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu.

Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.

Dyfodol Strategaeth a Chynllunio ar gyfer Bwyd a Diod yng Nghymru
Dyfodol Strategaeth a Chynllunio ar gyfer Bwyd a Diod yng Nghymru

Creu strategaeth newydd a chynllun gweithredu i gefnogi'r diwydiant yn 2020.

People at a meeting
Brexit

Bydd angen i fusnesau bwyd yng Nghymru sy'n masnachu gyda'r UE wneud newidiadau os na fydd Brexit ar gael

Bwyd a diod Cymru cynllun gweithredu
Cynllun Gweithredu

Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014 - 2020

Sectorau bwyd
Sectorau bwyd

Mae’r amrywiaeth o gynnyrch sy’n dod o Gymru’n sylweddol.

BlasCymru / TasteWales
BlasCymru / TasteWales

Arddangos bwyd a diod Cymru i’r Byd

Canolfannau arloesi
Canolfannau arloesi

Mae canolfannau bwyd yn darparu cymorth technegol a help i ddatblygu

Allforio
Allforio

Mae allforio’n ganolog i dwf sawl busnes – ond mae gofyn cynllunio'n ofalus.

Canolfannau arloesi
Canolfannau arloesi

Mae bwyd a diod yn sector blaenoriaeth economaidd yng Nghymru, gyda 170,000 o bobl yn cyfrannu at werthiannau gros o £17.3 biliwn.

Twristiaeth bwyd
Twristiaeth bwyd

Mae bwyd a diod, lletygarwch a thwristiaeth yn bartneriaid hanfodol yng Nghymru.

Darnau arian a nodiadau
Ffeithiau allweddol

Degau ar filoedd o fusnesau, biliynau o bunnoedd o incwm, symiau enfawr o fwyd a diod yn cael eu hallforio – dyna faint a darlun o’r sector yng Nghymru

Newyddlen
Newyddlen

Tanysgrifiwch i dderbyn e-gylchlythr Bwyd a Diod

Dyma ddathliad. Gwlad Gwlad.
Dyma ddathliad. Gwlad Gwlad.

Dathlwch Bwyd a Diod Cymru