Rhys Edwards 

Hendre Ifan Goch, Pen-y-bont ar Ogwr

 

​​Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos?

Iechyd defaid: archwilio pa ffactorau amgylcheddol neu eneteg sy’n dylanwadu ar yr achosion o gloffni mewn ŵyn.

Ôl troed carbon: rydym ni eisoes wedi integreiddio ynni adnewyddadwy i’r busnes a byddem yn dymuno edrych ar ffyrdd o wella ein hôl troed carbon ymhellach.

Gwasarn amgen: gyda’r bwriad o wella iechyd y ddiadell, byddem ni’n awyddus i dreialu gwahanol fathau o wasarn.

Defnyddio technolegau newydd i wella iechyd y ddiadell trwy gasglu a dadansoddi data ar gyfraddau twf, tymheredd yr anifeiliaid a chymeriant dŵr.

Ffeithiau Fferm Hendre Ifan Goch

 

"Rydym ni’n symud ein fferm yn ei blaen fel busnes cynaliadwy’n barhaus. Fel Fferm Arddangos  Cyswllt Ffermio, rydym ni felly’n gobeithio gweithio gyda ffermwyr ac arbenigwyr eraill i ganfod atebion i broblemau,  i dreialu gwahanol syniadau ac i rannu ein gwybodaeth gyda’r diwydiant.”

- Russell a Rhys Edwards

 


Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Erw Fawr
Ceredig a Sara Evans Erw Fawr, Caergybi, Ynys Môn Meysydd
Graig Olway
Russell Morgan Llangyfiw, Brynbuga Meysydd allweddol yr hoffech
Bodwi
Edward, Jackie a Ellis Griffith Bodwi, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd