Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Dosbarthiadau Meistr

Ydych chi'n awyddus i ddysgu mwy am bynciau technegol allweddol yn ymwneud â ffermio, i gynyddu eich dealltwriaeth a gwella perfformiad eich fferm?

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cyfres o Ddosbarthiadau Meistr, sef gweithdai lefel uchel sy'n darparu gwybodaeth a chyngor technegol fel grŵp.

 

*Mae'r ffenestri ymgeisio wedi cau!*

 

Meistr ar Borfa

Meistr ar Briddoedd

Meistr ar Faeth