Crug-y-bar, Llanwrda, Sir Gaerfyrddin

Prosiect Safle Ffocws: A all silwair cnwd cyfan wella ansawdd dognau porthiant yn ystod y gaeaf a lleihau costau porthi?

Nodau’r prosiect:

  • Gwella hunangynhaliaeth y fferm o ran ei gallu i ddarparu porthiant i’w buches sugno.
  • Lleihau costau porthi trwy brynu llai o ddwysfwydydd.
  • Cymharu economeg tyfu haidd gwanwyn cnwd cyfan â rhygwellt wedi’u hau oddi tano â silwair toriad cyntaf confensiynol o borfa barhaol. 
  • Cymharu gwerth porthiant y silwair cnwd cyfan â’r silwair glaswellt toriad cyntaf.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Caerhys
Berea, Tŷ Ddewi Prosiect Safle Ffocws: Archwilio Technegau i Greu
Fedw Arian Uchaf
Fedw Arian Uchaf, Rhyd Uchaf, Y Bala, Gwynedd Prosiect Safle
Garthmyn Isaf
Huw Owen, Garthmyn Isaf, Maenan, Llanrwst Prosiect Safle Ffocws