Fferm Hardwick, Y Fenni

Prosiect Safle Ffocws: Defnyddio technoleg i ragweld clefydau cyn geni yn ôl ymddygiad y fuwch sych

Nod y Prosiect:

  • Canfod unrhyw broblemau iechyd yn gynnar yn ystod y cyfnod trosi 
  • Sicrhau’r driniaeth orau ar gyfer unrhyw broblemau iechyd
  • Asesu manteision y dechnoleg newydd
  • Gwella perfformiad y fuwch ar ddechrau’r llaethiad

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Hendre Ifan Goch
Blackmill, Pen-y-bont Prosiect Safle Ffocws: Gweithredu
Llys Dinmael Isaf
Llys Dinmael Isaf, Corwen Prosiect Safle Ffocws: Gwerthuso
Plas yn Iâl
Plas yn Iâl, Llandegla, Wrecsam, Sir Ddinbych Prosiect safle