Fferm Hardwick, Y Fenni

Prosiect Safle Ffocws: Defnyddio technoleg i ragweld clefydau cyn geni yn ôl ymddygiad y fuwch sych

Nod y Prosiect:

  • Canfod unrhyw broblemau iechyd yn gynnar yn ystod y cyfnod trosi 
  • Sicrhau’r driniaeth orau ar gyfer unrhyw broblemau iechyd
  • Asesu manteision y dechnoleg newydd
  • Gwella perfformiad y fuwch ar ddechrau’r llaethiad

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Cefn Amwlch
Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd Prosiect Safle Ffocws: Budd a chost
Fferam Gyd
Rhosgoch, Amlwch, Sir Fôn Prosiect Safle Ffocws: Cydamseru
Gelli Goll
Fferm Gelli Goll, Y Bont Faen Prosiect Safle Ffocws: Canfod