Prosiectau Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP Wales)

Mae EIP yn Nghymru yn darparu cyllid ar gyfer 46 prosiect o bob cwr o Gymru sy’n treialu technegau a thechnolegau arloesol ar lefel ymarferol o fewn busnesau ffermio a choedwigaeth. Mae dros 200 o ffermwyr a choedwigwyr yn rhan o’n prosiectau, ac mae pob grŵp hefyd yn cynnwys amrywiaeth o wahanol bobl gan gynnwys ymgynghorwyr, ymchwilwyr, busnesau a Chyrff Anllywodraethol. Trwy ddod â phobl gyda gwahanol arbenigeddau ynghyd, ceir cyfle i elwa o wahanol brofiadau, cyflwyno syniadau newydd a defnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf i fynd i’r afael â phroblemau penodol. Ein rôl ni yw rhannu’r canlyniadau gyda’r diwydiant er mwyn i bobl eraill hefyd allu elwa o’r prosiectau hyn.

Isod gweler prosiectau Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP) sy'n gysylltiedig ag arallgyfeirio.

Astudiaeth ddichonoldeb ar gynhyrchu Serennyn yng Nghymru

Brocer Arloesi: Elaine Rees Jones (AgriPlan Cymru)

Llaeth Nos - asesu dibynadwyedd a budd economaidd

Brocer Arloesi: Russell Thomas (Kite Consulting)

Ymchwiliad i effaith systemau cynhyrchu llaeth cyferbyniol yng Ngorllewin Cymru…

Broker Arloesi: Jeremy Bowen Rees (Landsker Business Solutions)

Gwella cynaliadwyedd cynhyrchu cig gafr yng Nghymru drwy ymchwilio’r effeithlon…

Brocer Arloesi: Jeremy Bowen Rees (Landsker Business Solutions)

Rheoli defaid godro i gynhyrchu canlyniad gwell ar gyfer cynhyrchu caws

Brocer Arloesi: Geraint Hughes (Landsker Business Solutions)

Sefydlu coed mewn rhedyn trwchus

Brocer Arloesi - Helen Barnes (AgriPlan Cymru)

Cymharu technegau cadw sudd bedw ffres yng Nghymru ar gyfer ei ddefnyddio mewn …

Brocer Arloesi: Geraint Hughes (Landsker Business Solutions)