Prosiectau Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP Wales)

Mae EIP yn Nghymru yn darparu cyllid ar gyfer 46 prosiect o bob cwr o Gymru sy’n treialu technegau a thechnolegau arloesol ar lefel ymarferol o fewn busnesau ffermio a choedwigaeth. Mae dros 200 o ffermwyr a choedwigwyr yn rhan o’n prosiectau, ac mae pob grŵp hefyd yn cynnwys amrywiaeth o wahanol bobl gan gynnwys ymgynghorwyr, ymchwilwyr, busnesau a Chyrff Anllywodraethol. Trwy ddod â phobl gyda gwahanol arbenigeddau ynghyd, ceir cyfle i elwa o wahanol brofiadau, cyflwyno syniadau newydd a defnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf i fynd i’r afael â phroblemau penodol. Ein rôl ni yw rhannu’r canlyniadau gyda’r diwydiant er mwyn i bobl eraill hefyd allu elwa o’r prosiectau hyn.

Isod gweler prosiectau Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP) sy'n gysylltiedig ag arallgyfeirio.

Astudiaeth ddichonoldeb ar gynhyrchu Serennyn yng Nghymru
Astudiaeth ddichonoldeb ar gynhyrchu Serennyn yng Nghymru

Brocer Arloesi: Elaine Rees Jones (AgriPlan Cymru)

llaeth
Llaeth Nos - asesu dibynadwyedd a budd economaidd

Brocer Arloesi: Russell Thomas (Kite Consulting)

Omega 3
Ymchwiliad i effaith systemau cynhyrchu llaeth cyferbyniol yng Ngorllewin Cymru…

Broker Arloesi: Jeremy Bowen Rees (Landsker Business Solutions)

goat
Gwella cynaliadwyedd cynhyrchu cig gafr yng Nghymru drwy ymchwilio’r effeithlon…

Brocer Arloesi: Jeremy Bowen Rees (Landsker Business Solutions)

cheese
Rheoli defaid godro i gynhyrchu canlyniad gwell ar gyfer cynhyrchu caws

Brocer Arloesi: Geraint Hughes (Landsker Business Solutions)

Sefydlu coed mewn rhedyn trwchus
Sefydlu coed mewn rhedyn trwchus

Brocer Arloesi - Helen Barnes (AgriPlan Cymru)

sudd bedw
Cymharu technegau cadw sudd bedw ffres yng Nghymru ar gyfer ei ddefnyddio mewn …

Brocer Arloesi: Geraint Hughes (Landsker Business Solutions)