Ein Ffermydd

Farms
0
Nifer y prosiectau rheoli cynaliadwy o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer y synwyryddion LoRaWAN a ddefnyddir o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer yr unigolion a fynychodd ddigwyddiadau Rhwydwaith Arddangos
Ers 2015, mae rhwydwaith Ein Ffermydd Cyswllt Ffermio, wedi cael cymorth gan arbenigwyr sector-benodol yn y diwydiant, wedi bod yn treialu a gweithredu dulliau mwy effeithlon, cynaliadwy a phroffidiol o reoli eu busnesau. Mae gwaith y ffermwyr, a ddewiswyd oherwydd eu dull blaengar a’u uchelgais i weithredu ar y lefelau perfformiad uchaf.

Prosiectau Diweddaraf Ein Ffermydd


| Fideos
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru 46 o brosiectau, gwerth £1.8m ar…
| Newyddion
Oes gennych chi syniad da a allai helpu eich busnes ac Amaethyddiaeth Cymru yn ehangach i ddod yn fwy cynaliadwy?
22 Mai 2023   Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer cyllid newydd lle mae Cyswllt Ffermio yn…
| Newyddion
Bydd rhaglen sgiliau a hyfforddiant newydd Cyswllt Ffermio yn eich helpu chi a'ch busnes i baratoi ar gyfer y dyfodol
22 Mai 2023   Ydych chi a'ch busnes yn gweithredu'n effeithlon, yn gynaliadwy, yn ddiogel ac…

Events

1 Meh 2023
WEBINAR: Welsh Sheep Genetics Programme
The Welsh Sheep Genetics Programme (WSGP) is a brand...
6 Meh 2023
WEBINAR: Start the conversation…encouraging the family to talk
Succession planning – providing a future...
7 Meh 2023
Producing, Promoting & Distributing Welsh Veg
Haverfordwest
Puffin Produce prides themselves on Welsh Produce for...
Fwy o Ddigwyddiadau