Mae Cyswllt Ffermio yn chwilio am ffermwyr blaengar i fod yn rhan o’r rhaglen grwpiau trafod newydd.

Mae'r Ffenestr Ymgeisio ar agor NAWR tan 12:00yp 23 Mehefin 2023.

Mwy o wybodaeth

 

Mae Cyswllt Ffermio yn chwilio am ddiadelloedd newydd i ymuno â Rhaglen Geneteg Defaid Cymru!

Mae ceisiadau ar gyfer datganiadau o ddiddordeb bellach AR AGOR tan 19 Mehefin 2023.

Rhagor o wybodaeth
 

Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer cyllid newydd lle mae Cyswllt Ffermio yn sicrhau bod £5,000 ar gael i ffermwyr a thyfwyr i arbrofi eu syniadau a’u gwireddu. 

Darganfod mwy

Cymhorthdal o hyd at 80% ar gael ar gyfer cyrsiau hyfforddiant i unigolion sydd wedi cofrestru

Amrywiaeth eang o gyrsiau byr ar gael

Rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy wedi’u lleoli ledled Cymru

Mwy o wybodaeth

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Newyddion
A ydych yn barod i ymuno â grŵp trafod deinamig a blaengar Cyswllt Ffermio i yrru eich busnes yn ei flaen?
1 Mehefin 2023   Mae dros 1500 o fusnesau ffermio o bob rhan o Gymru wedi elwa o grwpiau…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 1 - Ebrill-Mehefin 2023
Isod mae rhifyn 1af Cyhoeddiad Technegol Cyswllt Ffermio ers lansio’r rhaglen newydd ym mis Ebrill…
| Newyddion
EIP yng Nghymru yn dathlu llwyddiant ymchwil wedi’i arwain gan ffermwyr
26 Mai 2023   Mae Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) yng Nghymru wedi dathlu chwe blynedd o…
| Fideos
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru 46 o brosiectau, gwerth £1.8m ar…

Digwyddiadau

14 Meh 2023
Mynd Di-Fawn
Sarn
Ymunwch â ni ar ymweliad â Claire Austin...
15 Meh 2023
Gwella geneteg y ddiadell - beth all ei gynnig i’ch busnes?
Machynlleth
Mae Rhaglen Geneteg Defaid Cymru (WSGP) yn becyn cymorth...
15 Meh 2023
Rheoli Parasitiaid mewn Defaid 1 – Gweithdy Llyngyr a Phryfed
Lampeter
Bydd mynychwyr y gweithdy’n dysgu am gylchred...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content