Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer cyllid newydd lle mae Cyswllt Ffermio yn sicrhau bod £5,000 ar gael i ffermwyr a thyfwyr i arbrofi eu syniadau a’u gwireddu. 

Darganfod mwy

Mae Cyswllt Ffermio yn chwilio am ddiadelloedd newydd i ymuno â Rhaglen Geneteg Defaid Cymru!

Mae ceisiadau ar gyfer datganiadau o ddiddordeb bellach AR AGOR tan 19 Mehefin 2023.

Rhagor o wybodaeth
 

Mae Cyswllt Ffermio yn chwilio am ffermwyr blaengar i fod yn rhan o’r rhaglen grwpiau trafod newydd.

Mae'r Ffenestr Ymgeisio ar agor NAWR tan 12:00yp 23 Mehefin 2023.

Mwy o wybodaeth

 

Cymhorthdal o hyd at 80% ar gael ar gyfer cyrsiau hyfforddiant i unigolion sydd wedi cofrestru

Amrywiaeth eang o gyrsiau byr ar gael

Rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy wedi’u lleoli ledled Cymru

Mwy o wybodaeth

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Podlediadau
Rhifyn 79 - Datblygiadau calonogol ar gyfer y diwydiant gwlân ym Mhrydain
Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar y rhagolygon calonogol i ffermwyr defaid yng Nghymru sy’n…
| Newyddion
A ydych yn barod i ymuno â grŵp trafod deinamig a blaengar Cyswllt Ffermio i yrru eich busnes yn ei flaen?
1 Mehefin 2023   Mae dros 1500 o fusnesau ffermio o bob rhan o Gymru wedi elwa o grwpiau…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 1 - Ebrill-Mehefin 2023
Isod mae rhifyn 1af Cyhoeddiad Technegol Cyswllt Ffermio ers lansio’r rhaglen newydd ym mis Ebrill…
| Newyddion
EIP yng Nghymru yn dathlu llwyddiant ymchwil wedi’i arwain gan ffermwyr
26 Mai 2023   Mae Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) yng Nghymru wedi dathlu chwe blynedd o…

Digwyddiadau

14 Meh 2023
Mynd Di-Fawn
Sarn
Ymunwch â ni ar ymweliad â Claire Austin...
15 Meh 2023
Gwella geneteg y ddiadell - beth all ei gynnig i’ch busnes?
Machynlleth
Mae Rhaglen Geneteg Defaid Cymru (WSGP) yn becyn cymorth...
15 Meh 2023
Rheoli Parasitiaid mewn Defaid 1 – Gweithdy Llyngyr a Phryfed
Lampeter
Bydd mynychwyr y gweithdy’n dysgu am gylchred...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content