Mae 17 cynnig newydd bellach ar gael drwy raglen hyfforddiant Cyswllt Ffermio

A dros 120 o gyrsiau sydd wedi’u hariannu hyd at 80%

Rhwydwaith o ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy wedi’u lleoli ledled Cymru

Darganfod mwy

Canllaw Gweminarau

Cofrestrwch a ymunwch â gweminarau Cyswllt Ffermio. Dyma ganllaw sy'n nodi'n glir y camau y mae angen i chi eu cymryd i gael mynediad at BOSS a'n gweminarau ar-lein.

Canllaw cam wrth gam 

 

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| Newyddion
Newidiadau i’r Isafswm Cyflog Amaethyddol yng Nghymru o 1 Ebrill 2024
10 Mawrth 2024   Mae gan bob gweithiwr amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth cyflogedig…
| Podlediadau
Episode 99- Establishing and managing herbal leys
Another opportunity to listen back to a recent webinar at your leisure. Herbal leys are an…
| Podlediadau
Episode 98- Ammonia- the issue and how to limit emissions from farming practices
This podcast takes advantage of a recently recorded Farming Connect webinar. Take the advantage of…
| Newyddion
17 o gyrsiau newydd wedi’u hychwanegu at raglen hyfforddiant Cyswllt Ffermio
03 Ebrill 2024   Mae 17 cynnig newydd bellach ar gael drwy raglen hyfforddiant Cyswllt…

Digwyddiadau

17 Ebr 2024
Garddwriaeth, Gwinllannoedd - Rheoli pridd ar gyfer gwinllan iach a chynhyrchiol, gan gynnwys cnydau gorchudd
Abergavenny
Bydd y gweithdy hwn yn cael ei arwain gan Joel...
17 Ebr 2024
Gweithdy Gwella Perfformiad Wŷn wedi Diddyfnu
Holywell
Bydd y rhai sy’n mynychu’r gweithdai yn...
18 Ebr 2024
Garddwriaeth, Gwinllannoedd - Gwneud y defnydd gorau o reolaeth canopi ar gyfer cydbwysedd gwinwydd, cnwd ac ansawdd
Abergavenny
Arwinir gan Joel Jorgensen o Vinescapes, bydd y gweithdy...
Fwy o Ddigwyddiadau
Skip to content