Cyfeiriadur Mentoriaid

Mae gan ein Mentoriaid brofiad personol, a gallant ddatblygu perthynas yn seiliedig at ymddiriedaeth a pharch cyffredin. Byddant yn gallu rhannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u barn ddiduedd i’ch cynorthwyo i adnabod eich nodau a chyflawni eich potensial. Mae’n gyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu, i wrando, dysgu ac ehangu eich gorwelion a allai yn ei dro eich cynorthwyo i ganfod dulliau newydd i fynd i’r afael â sefyllfaoedd newydd ac ymdrin â heriau.

Ein Cyfeiriadur Mentoriaid yw'r prif 'ffenestr siop' sy'n eich galluogi i bori trwy'r rhestr proffiliau nes i chi ddod ar draws mentor sydd â'r cefndir a'r nodweddion a allai fod o fwyaf o gymorth i chi. Yna gallwch gwblhau'r ffurflen gais Rhaglen Fentora. Bydd Cyswllt Ffermio yn hysbysu'r Mentor a ddewisiwyd gennych gan roi eich manylion cyswllt iddynt.

Canlyniadau Hidlo

Lleolir yn
Llŷn ac Eryri
Sector
Llaeth, Arallgyfeirio, Organig, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Gwerthu'n Uniongyrchol, Arallgyfeirio
Lleolir yn
Wrecsam
Sector
Llaeth, Arallgyfeirio, Garddwriaeth
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Arallgyfeirio, Datblygiad Personol
Lleolir yn
Sir Benfro
Sector
Llaeth, Arallgyfeirio, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Gwerthu'n Uniongyrchol, Mentrau ar y Cyd, Marchnata, Godro Defaid
Lleolir yn
Bro Morgannwg
Sector
Llaeth
Arbenigedd Allweddol
Egni Adnewyddadwy
Lleolir yn
Sir Gaerfyrddin
Sector
Llaeth, Organig
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Datblygiad Personol, Olyniaeth
Lleolir yn
Sir y Fflint
Sector
Llaeth
Arbenigedd Allweddol
Meincnodi, Rheoli Tir Glas
Lleolir yn
Ceredigion
Sector
Llaeth
Arbenigedd Allweddol
Rheoli Tir Glas, Mentrau ar y Cyd
Lleolir yn
Ceredigion
Sector
Llaeth
Arbenigedd Allweddol
Iechyd a Lles Anifeiliaid, Rheoli a chynllunio busnes, Rheoli Tir Glas, Cynllunio Rheoli Maetholion, Olyniaeth, Ansawdd Dŵr
Lleolir yn
Sir Drefaldwyn
Sector
Da Byw Amgen, Tir âr, Biff, Gwenyn/mêl, Llaeth, Arallgyfeirio, Coedwigaeth, Geifrod, Garddwriaeth, Organig, Arall, Moch, Dofednod, Defaid, Olyniaeth, Gwinwyddaeth
Arbenigedd Allweddol
Gweinyddiaeth a Gwaith Papur, Meincnodi, Gwerthu'n Uniongyrchol, Cymorth TGCh, Ffermio Adfywiol, Ansawdd Dŵr
Lleolir yn
Sir Gaerfyrddin
Sector
Llaeth, Organig
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Olyniaeth