Bwyd a Diod Cymru

Tyfu gyda’n gilydd

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu. Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.


Gwybodaeth


Mae cwmnïau bwyd a diod o Gymru yn gobeithio am fwy o lwyddiant wrth fynychu’r Ffair Bwyd Gorau Arbenigol, prif...

Bydd cwmnïau bwyd a diod o Gymru yn adeiladu ar eu llwyddiant trwy arddangos yn y Speciality & Fine Food Fair,...

Wrth i uchafbwynt y calendr amaethyddol agor ei ddrysau’r wythnos hon, cyhoeddodd Bwyd a Diod Cymru ffigyrau yn...

Derbyniodd naw gŵyl bwyd a diod ledled Cymru arian gan Lywodraeth Cymru i helpu cefnogi eu digwyddiadau a chryfhau...

Mae rhai o brif fusnesau bwyd môr Cymru wedi croesi’r Môr Celtaidd yr wythnos hon gyda’r bwriad o ddysgu ffyrdd...

Mae pymtheg cwmni bwyd a diod o Gymru yn paratoi i fynd ar ymweliad datblygu masnach â Denmarc a Norwy er mwyn...

Aws
20
2016

Gŵyl Bwyd Môr Menai

Sat 20 Aug 2016 - Sat 20 Aug 2016 - Pont Menai, Ynys Môn

Digwyddiad ym Mhorthaethwy i ddathlu treftadaeth arfordirol Gogledd Cymru a’r cyfoeth o fwyd môr a physgod sydd ar gael o amgylch glannau Ynys Môn. Arddangosiadau coginio, marchnad cynnyrch lleol, celf a chrefft, cerddoriaeth a gweithgareddau i’r plant.

Tag: Digwyddiadau

Hyd
12
2016

Skills Cymru

Wed 12 Oct 2016 - Thu 13 Oct 2016 - Arena Motorpoint, Caerdydd

Yn SkillsCymru gall pobl ifanc a myfyrwyr gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol, arddangosiadau ymarferol a gweithgareddau heriol.

Tag: Digwyddiadau

Hyd
6
2016

Skills Cymru

Thu 6 Oct 2016 - Thu 6 Oct 2016 - Venue Cymru, Llandudno

Yn SkillsCymru gall pobl ifanc a myfyrwyr gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol, arddangosiadau ymarferol a gweithgareddau heriol.

Tag: Digwyddiadau


Cyfryngau Cymdeithasol