Bwyd a Diod Cymru

Tyfu gyda’n gilydd

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu. Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.


Gwybodaeth


Mae cynhyrchwyr bwyd a diod uchelgeisiol o bob rhan o Gymru’n cael eu hannog i fynychu cynhadledd fydd yn edrych ar...

Mae cwmnïau bwyd a diod o Gymru yn paratoi i fynychu un o brif arddangosfeydd bwyd y byd ym Mharis y mis yma (16-20...

Mae cwmnïau bwyd a diod o Gymru yn paratoi i fynychu un o brif arddangosfeydd bwyd y byd ym Mharis, Salon...

Lansio cynnyrch newydd i fynd i’r afael â llesgedd ymhlith pobl hŷn

Mae'r cwmnïau o Gymru, Nimbus Foods a Dairy Partners Wales, wedi cyhoeddi gwerth oddeutu £2 miliwn o fusnes...

Mae pedwar ar ddeg o brif gwmnïau bwyd a diod Cymru yn paratoi eu nwyddau i fod yn rhan o’r ymweliad masnach bwyd a...

Hyd
15
2016

Gŵyl Fwyd Llangollen

Sat 15 Oct 2016 - Sun 16 Oct 2016 - Y Pafiliwn Llangollen

Dewch i ddarganfod bwyd a diodydd gwych yn eu marchnad cynhyrchwyr lleol. Mwynhewch dosbarthiadau coginio byw a chymryd rhan yn eu gweithdai hwyliog.

Tag: Digwyddiadau


Cyfryngau Cymdeithasol